18
Zář

Český rozhlas Ostrava

Kamerový dohled budovy České rozhlasu Ostrava.